Hoe werkt Homeopathie

Met klassieke homeopathie wordt de homeopathie bedoeld, zoals deze oorspronkelijk door Hahnemann ontwikkeld is. Duitse arts en chemicus, Samuel Hahnemann (1755 – 1843). Klassieke homeopathie is een natuurlijke geneeswijze. De homeopathische geneeskunst spreekt het herstelvermogen van het lichaam aan. Op die manier kan de oorzaak van ziekte en klachten worden aangepakt en wordt langdurige genezing bevorderd.

De homeopathische geneeskunst maakt gebruikt van het principe dat een stof (een mineraal, plant of dierlijk product) die bepaalde verschijnselen veroorzaakt, ook in staat is dergelijke verschijnselen bij zieke mensen te genezen. Dit is de geneeswet similia similibus curentur (het gelijkende wordt genezen door het gelijksoortige).

De middelen worden meerdere malen verdund en krachtig geschud (potentiëren). Met het potentiëren wordt de directe (giftige) werking van de stof ontkracht. Het op die manier verkregen middel is daarmee drager van de energie, die het geneeskrachtige reactievermogen van de mens direct tot werken aanzet.
Na oplossing, verdunning en schudden blijft de kwaliteit van de stof behouden en werkt krachtiger op een meer verfijnd niveau door, nauw aansluitend bij het natuurlijk herstelvermogen van de mens.

Geen mens is hetzelfde

Een persoonlijke behandeling helemaal op u afgestemd, dat biedt een klassiek homeopaat. Al lijken uw klachten op het eerste gezicht op die van een ander, u ervaart ze op uw eigen manier.

De klassiek homeopaat wil graag weten waarom ú deze klachten heeft.

Wat is er gebeurd? Welke veranderingen zijn er geweest?

Wat voor ziektes heeft u gehad? Komen die meer in uw familie voor?

En vooral: wie bent ú? Want geen mens is hetzelfde.

Met de klassiek homeopaat komt u in gesprek over uzelf. Hij wil zich een beeld van u vormen, wil meer van u weten, weten hoe ú bent. Hij beperkt zich niet alleen tot uw klachten, maar is geïnteresseerd in het totale beeld. Op grond daarvan kiest hij het homeopathische geneesmiddel dat bij u de kern raakt en waardoor u lichamelijk en geestelijk weer in evenwicht komt.

Een persoonlijke behandeling

Iedereen reageert op zijn eigen manier op een homeopathisch geneesmiddel. De een zal een snelle verbetering merken, terwijl bij de ander de vooruitgang heel geleidelijk verloopt. Dat hangt af van de ernst van uw klacht en uw conditie. Ook speelt een rol hoe lang de klacht al bestaat. Uw eerste gesprek met een klassiek homeopaat duurt zeker een tot twee uur. Dat is nodig, omdat hij graag een zo volledig mogelijk beeld van u wil hebben.

Afhankelijk van de ernst van uw klachten en het verloop van uw herstel kunnen meerdere vervolggesprekken en verschillende homeopathische geneesmiddelen nodig zijn. De klassiek homeopathische behandeling wordt helemaal op u afgestemd.

De oorzaak aanpakken 

De klassiek homeopaat kiest het geneesmiddel dat op u van toepassing is, gericht op de oorzaak van uw klachten.

Het homeopathische geneesmiddel verhoogt uw weerstand.

Het stimuleert en versterkt uw zelfgenezend vermogen waardoor uw klachten geleidelijk zullen verdwijnen en uw lichaam beter gaat functioneren. Ook voor lang bestaande klachten biedt de klassieke homeopathie u een goed perspectief. Met een homeopathisch geneesmiddel komt u weer in evenwicht.

(tekst uit de informatie folder NVKH)