Hoe werkt Bioresonantie

Belangrijke uitvindingen in de techniek hebben tot onverwachte ontwikkelingen in de geneeskunde geleid.
Tegenwoordig ontvangen wij beelden via de ether en de kabel en kunnen mensen over duizenden kilometers informatie met elkaar uitwisselen.
Ook op andere terreinen zien wij snelle technische ontwikkelingen.
Uitvindingen op het gebied van de bio- en kwantumfysica hebben tot onverwachte mogelijkheden in de techniek geleid. Deze kennis werd op het terrein van de reguliere geneeskunde tot nu toe slechts beperkt toegepast, maar vormde wel de basis van de BICOM® bioresonantie-therapie.

Definitie kwantumfysica: De kwantumfysica houdt zich bezig met de kleinste deeltjes van de materie, de frequentiepatronen van de atomen en hun wisselwerkingen op elkaar.Iedere vorm van materie bestaat uit energie en deze energie straalt hij ook uit.

  • Materie is gecomprimeerde energie en straalt energie uit.
  • Elk lichaamsdeel, elk orgaan en elke cel straalt energie uit. Dit geldt ook voor virussen, bacteriën, pollen, enz. Iedere stof heeft zo zijn eigen kenmerkend karakter.
  • Dit individuele, energetische karakter van een stof wordt ook wel ‘het frequentiespectrum’ genoemd.

Cellen communiceren met elkaar

Wij leven in een tijdperk van communicatie en informatie.

Het is belangrijk om ons er ook van bewust te zijn dat het lichaam alleen kan reguleren en functioneren als er communicatie plaatsvindt tussen de cellen onderling. Deze communicatie (informatie-uitwisseling) tussen de cellen vindt plaats door middel van lichtflitsen (zogenaamde biofotonen). Zij wisselen informatie met elkaar uit via bepaalde frequenties.

In een gezond lichaam functioneert deze informatie uitwisseling ongehinderd. Zo kan iedere cel en elk lichaamsdeel zijn functie(s) uitvoeren. Belastende substanties verstoren de onderlinge communicatie van de cellen en kunnen deze zelfs verhinderen.

Wanneer storende substanties als gifstoffen, virussen, bacteriën, parasieten en stralingen op het lichaam inwerken, wordt de communicatie tussen de cellen belemmerd.

Verstoorde celcommunicatie veroorzaakt uiteindelijk ziekte.

Zodra de normale communicatie tussen de cellen verstoord is, wordt vanzelfsprekend ook het functioneren van de cellen gehinderd. Uiteindelijk ontstaan hierdoor ziektesymptomen zoals pijnen, allergieën, minder goed kunnen presteren, chronische vermoeidheid enz.

De ziektesymptomen openbaren zich vaak daar, waar door erfelijkheid al een zwakke plek aanwezig is.

Onderzoek met het BICOM® SYSTEEM

Belastingen kunnen individueel en nauwkeurig vastgesteld worden

Met het BICOM®-systeem worden kenmerkende frequenties van substanties getest en hierdoor wordt hun invloed op het lichaam van de patiënt vastgesteld. Dit gaat snel en is absoluut pijnloos.

Zo kan in veel gevallen getest worden welke allergieën aanwezig zijn en welke belastingen de patiënt ziek maakt. Belastingen zijn vaak combinaties van bijvoorbeeld bacteriën, virussen, parasieten, elekrosmog, medicamenten, kleur-/smaakstoffen en tandmaterialen (o.a. amalgaam).

BICOM® bioresonantietherapie:

Storende frequentiepatronen worden naar de BICOM® geleid, gemoduleerd en aan de patiënt toegediend.

Tijdens de therapie worden storende frequentiepatronen door de BICOM® gemoduleerd (omgezet) tot therapiefrequenties, die vervolgens via elektroden aan de patiënt worden toegediend.

Bicom bioresonantie therapie

De lichaamseigen regulatie wordt hierdoor weer op gang gebracht zodat het lichaam zich kan herstellen.

Zo worden belastende frequentiepatronen gereduceerd en onderliggende oorzaken van ziekten uitgeschakeld.

Belastende stoffen worden vrijgemaakt en uitgescheiden door de uitscheidingsorganen met als gevolg dat de lichaamseigen regulatie wordt hersteld.

De zelfgenezende krachten kunnen zo weer actief worden.

Verloop van de BICOM® Bioresonantie-therapie

De diagnose

Met een specifieke, pijnloze test kan de therapeut uitzoeken of er een allergie of onverdraagzaamheid bestaat voor bepaalde stoffen (o.a. voedingsmiddelen) en/of bepaalde organen verzwakt zijn, dan wel of er gifstoffen in het lichaam zijn die een negatieve invloed hebben. Zo kan in veel gevallen de verborgen oorzaak van de ziekte worden opgespoord.

De behandeling

Middels het stellen van de diagnose weet de therapeut waarmee het lichaam het meest belast is en welke therapie hiervoor nodig is. Vervolgens wordt een individueel behandelplan opgesteld en wordt er met de patiënt overlegd welke acties hijzelf kan ondernemen om zijn genezing te bespoedigen. Tijdens de behandeling met het BICOM®-apparaat worden er elektroden op het lichaam geplaatst en kan de patiënt in een rustige, ontspannen houding zitten of liggen terwijl hij wordt behandeld. De therapie wordt meestal als aangenaam ervaren.

Het doel van de therapie is derhalve de ziekmakende invloeden en oorzaken uit te schakelen en de zelfgenezende kracht van het lichaam te activeren.

(tekst uit informatie folder Twillmed)